Schrony Pododcinka MOGILNO

Pododcinek Mogilno wchodzący w skład Głównej Pozycji Obrony Armii Poznań, tworzą trzy standardowe schrony bojowe wybudowane wg zasad i zaleceń określonych w Instrukcji Saperskiej z 1939 roku.

Schrony te są obiektami o odporności typu „A”, co wg klasyfikacji Instrukcji dawało im możliwość wytrzymania licznych uderzeń pociskami kalibru 75 mm oraz pojedynczego pociskiem kal. 105 mm. Dwa z obiektów zachowane są w stanie bardzo dobrym na co niewatpliwie miał wpływ fakt, iż schrony te nie zostały wykorzystane w boju, natomiast jeden z nich, obiekt nr 1 posiada wysadzoną strzelnicę, prawdopodobnie podczas prób wytrzymałościowych przeprowadzanych przez Niemców. Niewykorzystane w boju obiekty tworzące pododcinek Mogilno,położone są pomiędzy wsiami: Bystrzyca i wsią Olsza, pomiędzy drogą łączącą miejscowość Mogilno ze Strzelnem,a lokalną rzeczką Panną.

Schron nr 1 – tradytor do ognia jednostronnego prowadzonego w kierunku wschodnim obejmującego swym zasięgiem pobliskie skrzyżowanie. Położony jest na południe od drogi Mogilno-Strzelno, pomiędzy wsią Bystrzyca,a wsią Olsza, ok. 150 m od drogi w kierunku rzeki Panny, na zachód od rowu łączącego drogę z rzeką. Obiekt ten posiada zniszczoną strzelnicę, dzięki czemu mozna dzisiaj oglądać kunszt zbrojenia stosowanego przy budowie tych obiektów. Wejście do obiektu znajduje się w północnej ścianie (tj.od strony szosy). Wnętrze izby wypełniają współcześnie śmieci w postaci pozostałości roślinnych z pola, na którym jest on położony.

Schron nr 2 – tradytor do ognia jednostronnego prowadzonego w kierunku zachodnim. Położony na wschód od rowu łączącego szosę z rzeką Panną. Bardzo dobry stan zachowania obiektu oraz czyste wnętrze izby bojowej zachęca do odwiedzin. Obiekt ten widoczny jest z szosy.

Schron nr 3 – tradytor jednostronnego ognia prowadzonego w kierunku wschodnim,położony ok. 100 m od szosy w kierunku rzeki Panny. Stan zachowania obiektu bardzo dobry.

Dalszy ciąg umocnień pozycji znajduje się na południowy wschód od opisywanych obiektów i ciągnie się wzdłuż kanału Warta-Gopło, pomiędzy miejscowościami Skulsk-Ślesin. Tworzy go 7 schronów do zapoznania z którymi zapraszamy wkrótce na łamy witryny Stowarzyszenia Bastion.

Marcin Mościcki
Źródło: Stowarzyszenie Bastion

Podziel się wiadomością: