ARiMR informuje

Przedłużony czas pracy biur powiatowych ARiMR przyjmujących wnioski o płatności bezpośrednie.

Zgodnie z decyzją prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dr Dariusza Wojtasika, biura powiatowe ARiMR przyjmujące wnioski od rolników o przyznanie płatności bezpośrednich za 2008 r. będą w całym kraju pracowały: w dniach 12 i 13 maja br. do godz. 22.00, a w dniach 14 i 15 maja br. do momentu przyjęcia wniosku od ostatniego oczekującego rolnika.

 

Wiele biur powiatowych uruchomiło dodatkowe punkty, w których oddelegowani pracownicy ARiMR przyjmują wnioski od rolników o przyznanie płatności bezpośrednich za 2008 rok.

 

Podstawowy termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2008 r. mija w czwartek 15 maja br. Wniosek można również wysyłać pocztą. Po tym terminie, jeszcze przez 25 dni roboczych, czyli do 9 czerwca rolnicy będą mogli składać wnioski o przyznanie płatności, ale już z sankcjami finansowymi. Należna rolnikowi dopłata będzie wtedy obniżona o 1% za każdy dzień spóźnienia.

 

W okresie od 16 maja do 9 czerwca br. biura powiatowe ARiMR będą przyjmowały wnioski bez sankcji od tych rolników, w gospodarstwach, których wystąpiły nadzwyczajne okoliczności lub przypadki działania siły wyższej. Rolnik powinien na piśmie poinformować Kierownika Biura Powiatowego ARiMR o wystąpieniu takich okoliczności w terminie dziesięciu dni roboczych od daty ustania tych okoliczności oraz dołączyć dowody potwierdzające ich wystąpienie.

 

Do 12 maja br. rolnicy złożyli ponad 1 mln wniosków o płatności bezpośrednie. Liczba ta nie uwzględnia wniosków wysłanych pocztą.

 

Podziel się wiadomością: