Czy znasz swojego dzielnicowego?

Dzielnicowy powinien znać swoją okolice, mieszkańców i ich problemy. Ale czy wylatowiacy napewno znają swojego dzielnicowego?


foto_art/[740]dzielnicowy_190_254.jpg
starszy aspirant
Krzysztof Liczmański
fot. KPP w Mogilnie

„Naszym Dzielnicowym” jest starszy aspirant Krzysztof Liczmański wykonujący swoje obowiązki w Mogilnie oraz poza miastem w rejonie m.in. następujących wsi: Chabsko,  Krzyżownica,  Szydłówko,  Targownica,  Wylatowo,  Żabno i Żabienko.

 

Od dzielnicowego można oczekiwać pomocy między innymi
w sprawach:


  • udzielania pomocy ofiarom przestępstw,
  • udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,
  • podstawowego poradnictwa prawnego,
  • konfliktów sąsiedzkich,
  • rozwiązywania problemów rodzinnych o podłożu patologicznym (alkoholizm, narkomania),
  • przeciwdziałania zjawiskom sprzyjającym popełnianiu przestępstw i wykroczeń,
  • inspirowania najskuteczniejszych metod technicznego zabezpieczenia mienia.

Kontakt z dzielnicowym:
Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie,
88-300 Mogilno, ul. Rynek 6, tel. 315 95 31

 

Telefon zaufania 315 23 04

 

 

Podziel się wiadomością: