Program Wizytacji Kanonicznej

W najbliższą sobotę i niedzielę przeżywać będziemy w naszej Parafii wizytację kanoniczną, którą w imieniu ks. arcybiskupa Henryka Muszyńskiego przeprowadzi ks. biskup Wojciech Polak.


Ks. bp dr Wojciech Polak (fot. archidiecezja.pl

Ks. bp dr Wojciech Polak urodził się w Inowrocławiu. Studia Filozoficzno – teologiczne w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie ukończył w 1988 roku uzyskując tytuł magistra z zakresu teologii moralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Święcenia kapłańskie przyjął 13 maja 1989 roku w katedrze gnieźnieńskiej z rąk ks. Kard. Józefa Glempa. Studiował teologię moralną na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Tam obronił pracę doktorską nt. Eklezjalnego wymiaru grzechu i pojednania w posoborowym nauczaniu Kościoła.


Po powrocie w 1995 roku do Polski ks. Polak rozpoczął wykłady z teologii moralnej w Wyższym Prymasowskim Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Od 1 sierpnia 1999 pełnił w tamtejszym Seminarium funkcję rektora. Święcenia Biskupie przyjął 4 maja 2003 r. w Katedrze w Gnieźnie z rąk ks. abp H. Muszyńskiego (Źródło: Archidiecezja Gnieźnieńska).


Program wizytacji:


Sobota – 17 maja 2008 r. • g.17,3o – Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania


 • g.19,oo – kolacja z kapłanami z dekanatu


 • g.20,15 – nabożeństwo majowe i spotkanie z młodzieżą
  w Wasielewku  • powitanie przez młodzież

  • nabożeństwo majowe prowadzone przez młodzież

  • słowo Księdza Biskupa


 • g.20,45 – spotkanie na sali w Wasielewku przy herbacie z ciastem: z Parafialną Radą Ekonomiczną, Parafialna Radą Duszpasterską, Matkami Żywego Różańca, przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej, służbą kościelną, Kołem Przyjaciół Radia Maryja i najstarszymi małżonkami.

Niedziela – 18 maja 2008 r. – Uroczystość Najświętszej Trójcy • g. 8,oo – Msza św. – celebruje ks. proboszcz i głosi kazanie


 • g. 9,oo – śniadanie na plebani


 • g.10,oo – Msza św. dla chorych z udzieleniem sakramentu chorych, celebruje ks. kapelan, kazanie ks. biskup


 • g.11,15 – sprawdzenie stanu biura parafialnego i mała kawa


 • g.12,oo – główna Msza św. – ks. biskup i poświęcenie organów, po Mszy św. Modlitwa na cmentarzu parafialnym


 • g.13,3o – obiad z kapłanami z dekanatu


 • g.15,oo – nabożeństwo majowe z błogosławieństwem niemowląt i dzieci przedszkolnych.

Podziel się wiadomością: