5 tys. zł za dowód udziału cropmakerów

Miesięcznik „Nieznany Świat” zobowiązał się, że wypłaci 5tys. zł temu kto udowodni, że najważniejsze agroglify w Wylatowie z lat 2000-2005 są dziełem ludzi.

W ten sposób redakcja chce uciąć plotki, jakby twórcami najważniejszych wylatowskich agroglifów byli cropmakerzy.

Jest jeden podstawowy warunek: dowód nie musi budzić żadnych wątpliwości. Takim dowodem mółby być film przedstawiający tworzenie agroformacji, którą uznano za autentyczną. Trzeba podkreślić, że chodzi tu wyłącznie o agroglify z Wylatowa z lat 2000-2005, które bezspornie uznano za autentyczne (odpada zatem np. tzw. „bałwanek”). Redakcja duży nacisk kładzie zwłaszcza na agroglify z 2003 roku: „motyla” oraz „rozetę” oraz na 30 kół powstałych na pszenicy p. Filipczaka w 2004 roku. Koła te powstały tuż przed obiektywami kamer monitoringu, a ich powstanie odnalezienie poprzedziły trzy 2-sekundowe błyski.

 

Redaktor Naczelny miesięcznika „Nieznany Świat” Marek Rymuszko przyznaje, że Redakcja od początku była sceptyczna do tezy, mówiącej, że wylatowskie piktogramy są przesłaniami od kultur kosmicznych. Skłaniała się natomiast ku tezie, że piktogramy są wynikiem eksperymentów ziemskich technologii, a część z nich jest dziełem cropmakerów.

Marek Rymuszko stwierdza, że 5 tysięcy złotych nie ma być premią czy nagrodą, ponieważ działlność cropmakerów na to nie zasługuje. Chodzi natomiast o ucięcie spekulacji głoszących, że wylatowskie agroglify były dziełem ludzi. Twierdzi, że „zawsze i wszędzie kryterium rozstrzygającym wszelkiego rodzaju spory musi być prawda – nawet wówczas, gdyby rozmijała się ona z powszechnymi oczekiwaniami.”

 


 foto_art/[784][8]20030707wylatowo2_190_136.jpg

foto_art/[784]20040710_piktogram_190_143.jpg
Agroglify, którymi Redakcja interesuje się najbardziej

 

Jeszcze raz trzeba podkreślić, że chodzi o piktogramy powstałe do 2005 roku, a dowód musi być bezsporny, najlepiej w postaci materiału filmowego. Redakcja zastrzega od razu, że zdjęcia nie spełniają bezsporności dowodu.

 

„Oferta” Redakcji ważna jest do końca sierpnia br. Wszelkie informacje należy kierować do Redakcji miesięcznika „Nieznany Świat”. Więcej w bieżącym, lipcowym numerze miesięcznika.

Podziel się wiadomością: