Czas nadsyłania zdjęć

Dobiega końca jesienna edycja „Wylatowskiego konkursu fotograficznego”.

Do ostatniego dnia listopada trwał czas wykonywania zdjęć do „Wylatowskiego konkursu fotograficznego”. Od dnia dzisiejszego do końca grudnia neleży nadsyłać prace konkursowe.
 
Przypominamy, że by wziąć udział w konkursie należy:
 
  • wykonać osobiście i samodzielnie zdjęcie o tematyce objętej Konkursem (zdjęcie powinno być wykonane w Wylatowie i kojarzyć się z Wylatowem);
  • w okresie określonym w punkcie „Terminarz” (edycja jesienna: od 1 do 31 grudnia). Regulaminu zgłosić swój udział w Konkursie poprzez dokonanie prawidłowego zgłoszenia;
  • prawidłowe zgłoszenie polega na przesłaniu na adres e-mail piekut@wylatowo.pl lub drelak@wylatowo.pl  zdjęcia w formacie JPG, a  wielkość przesyłanego pliku nie może przekroczyć 5MB. Plik powinien umożliwiać odczytanie danych EXIF. Ponadto w treści e-mail wymaga się podanie następujących informacji: tytuł pracy, imię, nazwisko, adres zamieszkania autora (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), telefon kontaktowy, adres e-mail autora. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne ze zgodą Uczestnika Konkursu na przetwarzanie jego danych osobowych w postaci zawartych tam klauzul oraz potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Konkursu i jego akceptację. W przypadku przesyłania zdjęć e-mailem Uczestnik potwierdza zapoznanie się z klauzulą informacyjną oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu zgłoszeniowym.
  • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu miesięcznie maksymalnie 3 zdjęcia. Każde z nich musi być zgłoszone poprzez oddzielny e-mail.
Wyniki edycji jesiennej zostaną ogłoszone do 14 stycznia.
Nagrodami w konkursie są akcesoria fotograficzne, literatura, gadżety wylatowskie.
 
Przypominamy, że jednocześnie rozpoczyna się okres wykonywania zdjęć (od 1 grudnia do ostatniego dnia lutego) do zimowej edycji konkursu.
 
Pełna treść regulamiu dostępna jest tutaj:
 
[834]regulamin_konkursu_wylatowskiego_foto.pdf (0,05 MB)
 

Podziel się wiadomością: