Ks. infułat Tadeusz Hanelt w Wylatowie

W minioną niedzielę w naszej Wspólnocie Parafialnej gościł ks. infułat Tadeusz Hanelt, który podczas Święta Nawrócenia Św. Pawła przybliżył postać Świętego.

Okładka książki: „Antologia postaci biblijnych”

Ks. Tadeusz Hanelt od wielu lat prowadzi wykłady z biblistyki. Jest także znany jako autor wielu książek i artykułów poruszających tematykę Pisma Świętego.

Napisał m.in. książkę pod tytułem: „Antologia postaci biblijnych”. Historia dialogu Boga i człowieka jest nierozerwalnie związana z historią Izraela. W ramach tej historii pojawiali się ludzie obdarzeni szczególną łaską i przeznaczeni na pośredników. Wiele pism Nowego Testamentu odwołuje się do nich i przeprowadza swoiste paralele. Trudno zrozumieć chrześcijaństwo bez poznania tych starotestamentalnych bohaterów. Patriarchowie i prorocy przecierali szlak dla przesłania Nowego Przymierza. Byli symbolami tego co dopiero miało nadejść. To właśnie te względy skłoniły autora do napisania Antologii postaci biblijnych. Książka ma pomóc zrozumieć wzajemne powiązania pomiędzy Nowym i Starym Testamentem.

Źródło: Jaczytam.pl

Podziel się wiadomością: