Kolejna petycja w sprawie drogi nr 15

Radni mogileńscy, podobnie jak radni powiatu, przyjęli apel o przywrócenie wjazdów na działki rolnicze położone przy drodze krajowej nr 15.

Rezolucję w sprawie feralnych wjazdów przyjęli pod koniec minionego roku radni powiatu mogileńskiego.

My także nie możemy pozostać obojętni – mówi przewodnicząca rady miejskiej w Mogilnie, Elżbieta Sarnowska.

A burmistrz Leszek Duszyński dodaje, że to ma być wzmocnienie apelu powiatu i stworzenie szerokiej kampanii w tej sprawie.

W apelu radnych miejskich czytamy: „W trosce o dobro mieszkańców gminy Mogilno (…) apelujemy o podjęcie skutecznych i efektywnych działań, które przywrócą wjazdy na działki rolne z drogi krajowej nr 15. Po przeprowadzonej przebudowie drogi krajowej nr 15, wielu właścicieli rolnych działek zostało pozbawionych do nich wjazdów. Natomiast u pozostałych mieszkańców, przebudowane wjazdy są zbyt wąskie. Nie pozwalają rolnikom korzystać ze zjazdów wieloczłonowym zestawom ciągnikowym. Kierując apel o zmianę istniejącego stanu zagrożeń drogowych i znaczących niedogodności dla mieszkańców miejscowości, zamieszkałych przy przebudowanej drodze krajowej nr 15, wierzymy, że w trosce o bezpieczeństwo i dobro człowieka powyższe niedogodności zostaną usunięte w niedługim czasie„.

Początkowo w apelu miała być mowa tylko o wsi Żabienko. Na wniosek radnego Władysława Widomskiego w piśmie umieszczono także Wylatowo i Kwieciszewo. Radni miejscy swoje pismo skierowali do Komisji Bezpieczeństwa, działającej przy wojewodzie.

Przypomnijmy, że rezolucja przyjęta przez radnych powiatowych nie przyniosła żadnego rezultatu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad stoi bowiem na stanowisku, że wjazdy wykonano zgodne z prawem i odpowiadają one normie.

Źródło: Gazeta POMORSKA

Podziel się wiadomością: