Skansen w Mrówkach

Skansen utworzono (poprzez rekonstrukcję elementów grodu) w 1973 roku przez Muzeum Okręgowe w Koninie. Gród wzniesiony został na kopcu wysokości 7metrów i średnicy podstawy 40 metrów. Nasyp otoczony był fosą, która połączona była z jeziorem, którego wody ciągle napełniały fosę.

W centralnej części grodu znajdowała się, obecnie zrekonstruowana, wieżą obronna wybudowana na podstawie pięciokąta. Obok kopca znajdują się rekonstrukcje szalasów rybackich oraz kuźni, której szczątki odkryto podczas prac archeologicznych.

Więcej informacji na stronie internetowej Muzeum.

Podziel się wiadomością: