VII Powiatowy Konkurs Matematyczny – etap gminny

11 lutego 2009r. o godz. 8:30 w Szkole Podstawowej nr 3 w Mogilnie został przeprowadzony po raz siódmy Powiatowy Konkurs Matematyczny na etapie gminnym dla uczniów klas IV – VI.

Celem konkursu jest popularyzowanie matematyki wśród uczniów, wskazywanie sytuacji wymagających odnoszenia zdobytej wiedzy do praktyki, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia oraz propagowanie zasad zdrowej rywalizacji. Konkurs trwał 90 minut, w czasie tym uczniowie mieli do rozwiązania 5 zadań, za każde poprawne rozwiązanie można było uzyskać 6 punktów.

 W konkursie spotkali się uczniowie z ośmiu szkół Gminy Mogilno. Wszyscy uczniowie zakwalifikowali się do tego etapu po przeprowadzonych eliminacjach szkolnych, które odbyły się w listopadzie. Naszą szkołę reprezentowało ośmioro uczniów.

  • Arkadiusz Fojutowski, Jagoda Skorupińska – klasa IV
  • Paweł Bubak, Mateusz Skorupiński – klasa V
  • Kinga Cieślewicz, Agnieszka Farynowska, Zuzanna Nowakowska, Aleksandra Woźniak – klasa VI.

Do kolejnego etapu – powiatowego, który odbędzie się 25 kwietnia 2009r. zakwalifikowali się: Arkadiusz Fojutowski, Jagoda Skorupińska, Paweł Bubak, Mateusz Skorupiński, Agnieszka Farynowska i Zuzanna Nowakowska.  Najlepszy wynik uzyskał Paweł Bubak i w kategorii klas piątych zajął I miejsce w Gminie Mogilno.

Gratulacje!!! dla wszystkich uczestników konkursu i życzymy dalszych sukcesów w kolejnym etapie.
 

Źródło: SP Wylatowo

Podziel się wiadomością: