Konkurs fotograficzny – przypomnienie

Powoli mija czas nadsyłania prac z edycji zimowej konkursu.

Przypominamy, że są jeszcze tylko 2 tygodnie na nadsyłanie prac w edycji zimowej konkursu fotograficznego „Wylatowo – wioska nie z tej ziemi”.

Atrakcyjne nagrody czekają, a z przykrością musimy stwierdzić, że dotychczas nie nadesłano żadnego zdjęcia.  Jednocześnie przypominamy, że od 1 marca do końca maja można wykonywać zdjęcia do edycji wiosennej konkursu.

Zgłoszenia do konkursu (pkt. 3a Regulaminu)
 
 Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie wszystkie poniższe warunki:
 
  • wykonać osobiście i samodzielnie zdjęcie o tematyce objętej Konkursem (zdjęcie powinno być wykonane w Wylatowie i kojarzyć się z Wylatowem);
  • w okresie określonym w punkcie „Terminarz” niniejszego Regulaminu zgłosić swój udział w Konkursie poprzez dokonanie prawidłowego zgłoszenia;
  • prawidłowe zgłoszenie polega na przesłaniu na adres e-mail piekut@wylatowo.pl lub drelak@wylatowo.pl  zdjęcia w formacie JPG, a  wielkość przesyłanego pliku nie może przekroczyć 5MB. Plik powinien umożliwiać odczytanie danych EXIF. Ponadto w treści e-mail wymaga się podanie następujących informacji: tytuł pracy, imię, nazwisko, adres zamieszkania autora (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), telefon kontaktowy, adres e-mail autora. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne ze zgodą Uczestnika Konkursu na przetwarzanie jego danych osobowych w postaci zawartych tam klauzul oraz potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Konkursu i jego akceptację. W przypadku przesyłania zdjęć e-mailem Uczestnik potwierdza zapoznanie się z klauzulą informacyjną oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu zgłoszeniowym.
  • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu miesięcznie maksymalnie 3 zdjęcia. Każde z nich musi być zgłoszone poprzez oddzielny e-mail.

Pełna treść Regulaminu

Podziel się wiadomością: