Dzień: 2009-06-03

Powstanie fundusz sołecki

Radni mogileńscy zgodzili się na utworzenie w przyszłorocznym budżecie gminy funduszu sołeckiego. Oznacza to, że każde sołectwo dostanie pieniądze na działalność. Według nowego prawa gminy mogą tworzyć specjalny fundusz, czyli wyodrębnić w budżecie gminy pieniądze, którymi będą mogły dysponować sołectwa. Jak mówi ustawa pieniądze będą mogły być wydane „na realizację […]