3 czerwca – pobór krwi w Mogilnie!

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy informuje, że pobór krwi od honorowych dawców odbędzie się 3 czerwca 2009 r. w godz. 11.00 – 17.00.

Ambulans przyjedzie już o godz. 11.00, a nie jak dotychczas o godz. 13.00 i zatrzyma się przy ul. Hallera (plac byłego targowiska).

 

Podziel się wiadomością: