5 sierpnia – pobór krwi w Mogilnie!

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy informuje, że pobór krwi od honorowych dawców odbędzie się 5 sierpnia 2009 r. w godz. 11.00 – 17.00.

Ambulans zatrzyma się przy ul. Hallera (plac byłego targowiska).

Podziel się wiadomością: