Remont drogi na plażę – stare do nowego?

24 czerwca na naszej stronie oraz na tablicy ogłoszeń ukazała się informacja o planowanym remoncie drogi powiatowej na odcinku od drogi krajowej nr 15 w kierunku Targownicy.

Rzeczywiście położono nową warstwę asfaltu na dziurawą i połamana starą, lecz wszystko byłoby dobrze gdyby nie pomysł kogoś z zarządu powiatowego dróg żeby do nowej nawierzchni założyć stare wyłupane krawężniki, które są już wkopane przy posesji p. Chojnackich.

Rozumiemy względy ekonomiczne ale to nie powód żeby na wieś zwozić gruz! W Mogilnie nie ma przypadków aby do wyremontowanej drogi zakładano zgruzowane krawężniki. Gratulujemy Zarządowi pomysłu zagospodarowania gruzu i proponujemy więcej takich inicjatyw .
 

Podziel się wiadomością: