Dzień: 2009-09-14

Ćwiczenia praktyczne

Ćwiczenia praktyczne sprawdzające założenia Zewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego dla INVESTGAS S.A. w Kawernowych Podziemnych Magazynach Gazu w Palędziu Dolnym. Druhowie OSP Wylatowo biorący udział w manewrach. Stoją od lewej; D-h    Andrzej Stankowski D-h    Marek Dzięcielak D-h    Karol Grzegorski D-h    Leszek Małyszka D-h    Tomasz Jaskólski D-h    Łukasz Sosiński W dniu 10 września […]