Bezpieczna droga do szkoły

Ruszyła policyjna akcja pod kryptonimem „Bezpieczna droga do szkoły”. W całym kraju policjanci rozpoczęli działania prewencyjne na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej.

Przed nami wrzesień, początek nowego roku szkolnego. Od 1 września ruszyła policyjna akcja pod kryptonimem „Bezpieczna droga do szkoły”. W całym kraju policjanci rozpoczną działania prewencyjne na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej.  Wzorem ubiegłych lat i na terenie powiatu mogileńskiego policjanci dbać będą o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły oraz kontrolować ruch w okolicy placówek oświatowych. 

Aktywność policjantów będzie polegała w szczególności na:

  • patrolowaniu i obchodzie terenu szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo – wychowawczych, a w tym sprawdzaniu stanu porządku i bezpieczeństwa w tych miejscach, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zjawisko „fali”, wymuszeń, pobić, kradzieży i niszczenia mienia, dostępności narkotyków i alkoholu),
  • sprawdzaniu zachowania warunków i zasad bezpieczeństwa dowozu dzieci i młodzieży gimbusami, sprawdzaniu stanu technicznego tych pojazdów oraz stanu trzeźwości kierujących nimi,
  • nasileniu kontroli drogowych w okolicy placówek szkolnych oraz stanowczej i bezwzględnej reakcji na przejawy naruszania przepisów ruchu drogowego,
  • nawiązywaniu kontaktów z nauczycielami i pracownikami placówek oświatowych celem wymiany informacji na temat nieprawidłowości i zagrożeń,
  • legitymowaniu osób nie związanych z działalnością szkoły, przebywających na jej terenie bez uzasadnionego celu, zachowujących się w podejrzany sposób,
  • reagowaniu na przypadki nierealizowania obowiązku szkolnego – sprawdzaniu, legitymowaniu dzieci i młodzieży przebywającej w porze zajęć lekcyjnych poza szkołą oraz doprowadzaniu ich do placówki szkolnej i przekazywaniu dyrektorowi bądź pod opiekę rodzicom,
  • podejmowaniu innych działań prewencyjnych (m.in. spotkania, pogadanki) przyczyniających się do poprawy bezpieczeństwa i zapobieganiu naruszeniom porządku publicznego.

Akcja „Bezpieczna Droga do Szkoły” adresowana jest także do wszystkich dorosłych, w szczególności do rodziców i nauczycieli, na których ciąży obowiązek edukacyjny, ale także kierowców, którzy w rejonach szkół powinni zachować szczególne środki ostrożności, bo dzieci nie zawsze przestrzegają zasad i przepisów ruchu drogowego.

Apelujemy więc:

  • Mamo, Tato – dziecko naśladuje twoje zachowania, daj więc dobry przykład swojej pociesze!
  • Nauczycielu – odkrywaj przed dziećmi bezpieczny świat, także w sferze ruchu drogowego!
  • Kierowco – uwaga w pobliżu szkół, zdejmij nogę z gazu!

Niech droga do szkoły będzie bezpieczna przez cały rok!

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie

 

Podziel się wiadomością: