Dzień: 2009-10-21

400 tysięcy złotych dla sołectw gminy Mogilno

Sołectwa w gminie Mogilno dostaną pieniądze na niewielkie przedsięwzięcia – remont świetlicy, zakup sprzętu na place zabaw dla dzieci czy budowę wiaty. Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim społeczność wiejska ma możliwość może otrzymać pieniądze na niewielkie przedsięwzięcia, służące poprawie jej życia. Stosowanie ustawy w poszczególnych gminach nie było obligatoryjne. […]