Głaz Kamienny Dom

Głaz leżący między Annowem a Szczepankowem, największy w tej części Pałuk. Głaz stanowi największą atrakcję okolicznych lasów. Ma 13metrów obwodu i 3,15 m wysokości. Jeśli wierzyć miejscowym przekazom pierwotnie głaz był kilkakrotnie większy, jednak odłupywano jego fragmenty, a następnie zbudowano z nich wiele okolicznych domostw. Wydaje się, że można w to wierzyć, ponieważ na głazie rzeczywiście widać ślady odłupywania sporych fragmentów.

Z głazem zwanym „Kamienny dom” wiąże się ciekawa legenda. W bardzo dawnych czasach miał tutaj stać zameczek zamieszkały przez złego czarownika. Dzieci, które zabłądziły w lesie miały być do niego zapraszane i zamieniane w kamienne figury. Zaklęcie miał zdjąć brat dwojga z zaczarowanych dzieci rozpoznając je w kamieniu. Na skutek tego czarowni z zameczkiem miał się zamienić w ogromy głaz, którego nazwano później Kamienny Dom.

Głaz ten może mieć także związek z tematyką ufologiczną. Znane jest pojęcie „diabelskich kamieni”. Są to duże głazy narzutowe posiadające na sobie pewne znaki, wgłębienia. Głazy te pokrywają szczelnie całe terytorium Polski w dość regularnych odstępach, najczęściej w miejscach ciekawych radiestezyjnie. Wg pewnych teorii wewnątrz kamieni miały zostać zatopione obiekty nawigacyjne lub same głazy miały być obiektami nawigacyjnymi dla przybyszów z kosmosu. Wg legend i tej teorii wszystkie osoby przesuwające lub niszczące takie głazy umierać miały wkrótce w strasznych męczarniach.

Głaz znaleźć można jadąc od Annowa (ok. 40km od Wylatowa) do Szczepankowa (trzeba skręcić w prawo z drogi do Szczepanowa). W połowie drogi przed Szczepankowem, po prawej stronie należy wypatrywać kamienia z namalowaną strzałką kierującą w leśną drogę prowadzącą do kamienia.

W pobliżu głazu znajduje się inny ciekawy pomnik przyrody. Jest nią aleja modrzewiowa. Znajduje się ona tuz przy lesie, wzdłuż drogi do Szczepankowa.

Podziel się wiadomością: