UFO w Wylatowie – prośba o kontakt

W ostatnich dniach zarejestrowano obecność niezidentyfikowanego obiektu latającego nad Wylatowem. Ewentualni świadkowie proszeni są o kontakt.

O tym fakcie wiedziało chyba niewiele osób. Od lipca ub. r. w Wylatowie działa bez przerwy miernik (a właściwie rejestrator) pola magnetycznego zostawiony tam przez Gerharda Groeschela, niemieckiego przedstawiciela międzynarodowej organizacji MUFON. Oprócz rejestracji, w przypadku gwałtownych zmian pola, miernik jest też urządzeniem alarmującym.

foto_art/[1274]ufo_wylatowo_2011_rejestrator_190_142.jpg
Zapis miernika pola magnetycznego

Ponadto od tamtego czasu działa także, bez przerwy, kamera wideo. Zapis z kamery trwa cały czas, ponadto w przypadku pojawienia się ruchu przed obiektywem, kamera dodatkowo wykonuje zdjęcia.
Przez pół roku urządzenia nic nie rejestrowały, jednak zadziałały w tym tygodniu. Najpierw, w ciągu dnia, uruchomił się alarm w mierniku pola magnetycznego. Jednak nic nie zarejestrowała kamera.
Ponowne uruchomienie alarmu miernika miało miejsce noc później z poniedziałku na wtorek (17/18 stycznia). Wyraźnie widoczny jest skok pola magnetycznego. W tym czasie zadziałał też czujnik ruchu w kamerze skierowanej na pola. Oprócz filmu, kamera wykonała też serię zdjęć, na których widoczny jest niezidentyfikowany obiekt, dużych rozmiarów. Natychmiast można wykluczyć samolot, helikopter, balon, ciała niebieskie i inne typowe obiekty.

foto_art/[1274]ufo_wylatowie_2011_190_143.jpg foto_art/[1274]ufo_wylatowie_2011zaznaczenie_190_143.jpg
Zdjęcie zarejestrowanego obiektu

foto_art/[1274]ufo_wylatowie_2011przed_190_143.jpg
Zdjęcie po rejestracji obiektu

Związek zmiany pola magnetycznego ze sfilmowanym i sfotografowanym obiektem jest jednoznaczny!
Brakuje jednak naocznych świadków zjawiska. Osoby, które mogły być świadkami zjawisk związanych z poruszanym tematem proszone są o kontakt z Rafałem Nowickim r.nowicki@wylatowo.org.pl nr kom. 602 497 605 lub z Adamem Piekutem piekut@wylatowo.pl nr kom.502 270 121

Prosimy o informacje!! 

Podziel się wiadomością: