Dzień: 2011-02-15

Kto Sołtysem w Wylatowie? Zmiana daty!

Uwaga! Nastąpiła zmiana daty wyborów – nowy termin to 29.03.2011, godz. 18.00 w Szkole Podstawowej. Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/11 Burmistrza Mogilna zwołuje się zebrania wiejskie w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej. Zebranie wiejskie w Wylatowie odbędzie się: Wylatowo, 29.03.2011, godz. 18.00 (SP w Wylatowie) Źródło: Mogilno.pl