20 tys. dostanie parafia w Wylatowie

Dwie parafie dostaną dotację na renowację zabytków. Pieniądze przekaże im powiat mogileński.

Co roku powiat przeznacza część budżetu na ratowanie zabytków ziemi mogileńskiej. W tym roku do rozdysponowania było 25 tysięcy złotych. Parafie w Siedlimowie i Wylatowie spełniły formalne wymogi i to ich wnioski o pomoc zostały pozytywnie rozpatrzone. Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Wylatowie dostanie 20 tysięcy zł.

Pieniądze zostaną przeznaczone na konserwację złoconych uszaków (część okiennego obramowania). Natomiast parafia świętego Michała Archanioła w Siedlimowie dostanie 5 tysięcy zł na ostatni etap rekonstrukcji hełmu wieży.

Źródło: Gaazeta POMORSKA

Podziel się wiadomością: