Dzień: 2011-09-29

Doposażenie wylatowskiej świetlicy!

Wczoraj, 28 września burmistrz Leszek Duszyński podpisał kolejną umowę z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie inwestycji w gminie Mogilno. Tym razem pozyskano pomoc finansową na doposażenie świetlic wiejskich z terenu gminy. Łączny koszt dofinansowania wynosi 59.926,23 zł. W ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 […]