Przedszkolaki w Straży Miejskiej

Każdy człowiek, nawet ten najmłodszy powinien znać podstawy bezpiecznego funkcjonowania. Niezbędne jest prowadzenie szeregu działań profilaktycznych, mających na celu uświadomienie powagi tegoż tematu.

Dlatego też Straż Miejska Mogilna w dniu 19 października br. gościła w swojej siedzibie przedszkolaków z Wylatowa.

Na spotkaniu strażnicy miejscy rozmawiali z młodymi obywateli naszej Gminy na temat niebezpieczeństw, których muszą wystrzegać się w swoich domach jak i również poza nimi. Zostały również zaprezentowane środki przymusu bezpośredniego jakimi dysponują municypalni Straży Miejskiej w Mogilnie. Wspomniano także o zasadach bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię w drodze do i z przedszkola.

Podczas spotkania dzieci wykazywały ogromne zainteresowanie i chęć współpracy z funkcjonariuszami Straży Miejskiej. Po zakończonej pogadance, odbyła się seria pytań, na które odpowiedzi skrupulatnie udzielały dzieciaki.

Pogadanka zakończyła się powodzeniem, o czym świadczyły uśmiechy na twarzach dzieci.

Zdjęcia na stronie www.mogilno.pl

Źródło: Mogilno.pl

Podziel się wiadomością: