Wylatowo na szlaku Św. Jakuba

Mało kto wie, że Wylatowo leży na Europejskim Szlaku Kulturowym Św. Jakuba.

Przypadająca w bieżącym roku [2008- przyp. wylatowo.pl]  775 – letnia rocznica lokacji miasta Torunia została upamiętniona przez działaczy Oddziału Miejskiego PTTK w Toruniu wytyczeniem południowego odcinka szlaku św. Jakuba. W lipcu 2008 roku trzyosobowa grupa znakarzy szlaków turystycznych z Oddziału Miejskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego im. Mariana Sydowa w Toruniu w składzie: Ryszard Kopański, Henryk Miłoszewski i Marek Ruciński, rozpoczęła prace znakarskie w terenie. W ubiegłym 2007 roku ta sama grupa wyznaczyła północny odcinek szlaku św. Jakuba z Torunia, przez Golub-Dobrzyń, Brodnicę, Kurzętnik, Nowe Miasto Lubawskie do Iławy o łącznej długości 160 km.

Najpierw znakarze zapoznali się z zaproponowanym przebiegiem odcinka Europejskiego Szlaku Kulturowego – św. Jakuba na trasie: Toruń – Kruszwica – Trzemeszno, weryfikując w terenie jego ostateczną wersję. Inicjatorami wytyczenia głównej Drogi św. Jakuba na terenie województwa kujawsko – pomorskiego są: Oddział Miejski PTTK oraz Międzynarodowa Agencja Poszukiwawcza z Torunia. Po opracowaniu potrzebnej dokumentacji szlaku i przeprowadzonych uzgodnieniach grupa przystąpiła do prac technicznych na trasie. Na odcinku Szlaku św. Jakuba z Torunia do Trzemeszna zastosowano analogiczne oznakowanie jak na odcinku Toruń – Iława. Droga św. Jakuba została oznaczona odpowiednimi znakami, umożliwiającymi wędrowanie nią w dwie strony czyli tak jak oznaczone są szlaki turystyczne. Znaki składają się z niebieskiego kwadratu o boku 15 cm, tworzących tło pod stylizowaną muszlę morską w kolorze żółtym. W zależności od kierunku przebiegu szlaku w terenie były używane 3 znaki. Pierwszy z  – węższą częścią muszli skierowaną ku górze oznacza kontynuowanie marszu na wprost, natomiast dwa kolejne – skierowane węższymi częściami muszli w prawo lub w lewo, wskazują zmianę kierunku marszu.

Dodatkowo dwa ostatnie znaki posiadają pod muszlą żółte strzałki skierowane w prawo lub w lewo, które dodatkowo sygnalizują zmianę kierunku. Prace nad oznaczeniem trasy Drogi św. Jakuba trwały do początku października. Druga część Europejskiego Szlaku Kulturowego – św. Jakuba posiada 103 km długości, a łącznie odcinek Iława – Toruń – Trzemeszno ma 263 km długości. Szlak św. Jakuba zwany również Drogą św. Jakuba, Camino de Santiago albo Camino Polaco, powstał dzięki współpracy i wsparciu finansowym samorządów lokalnych: Urzędu Miasta Torunia, Urzędu Miejskiego w Brodnicy i Kruszwicy oraz Urzędu Gminy Kurzętnik. Pod koniec roku Oddział Miejski PTTK w Toruniu, dzięki dofinansowaniu Urzędu Miasta Torunia wyda folder z opisem pierwszej części Szlaku św. Jakuba Toruń – Iława.

Camino de Santiago to najsłynniejszy obok szlaków do Rzymu i Jerozolimy pielgrzymkowy szlak średniowiecznej Europy. Jego główna trasa biegła z Litwy, przez Polskę, Niemcy, Francję do Hiszpanii, a konkretnie do grobu św. Jakuba Apostoła w mieście Santiago de Compostela w Galicji. Kult Świętego w hiszpańskim mieście zaczął się rozwijać od połowy IX wieku, jednak apogeum pielgrzymek przypadło na wieki XII – XIV. W XII wieku papież wydał bullę, w której uznał miasto Santiago de Compostela, obok Rzymu i Jerozolimy za święte miejsca chrześcijaństwa. Średniowieczne pielgrzymowanie posiadało wyłącznie charakter religijny i wiązało się z umacnianiem nadwątlonej wiary, intencją, ślubowaniem, pokutą lub dziękczynieniem pielgrzymującego. Pielgrzym swoją wędrówkę rozpoczynał od progu swojego domostwa. Pątnik wyruszający do grobu św. Jakuba Apostoła z biegiem lat otrzymał określenie – peregrino, do Rzymu – romero a do Jerozolimy – palmero. Ogromna ilość pielgrzymujących do Santiago de Compostela, obliczana z grubsza w XIV wieku na ponad milion peregrinos kształtowała oblicza Europy. Od XV wieku na szlaku pątniczym przebywało coraz mniej pielgrzymów. Za czasów Reformacji pielgrzymi po szlaku wędrowali bardzo sporadycznie, a po rewolucji francuskiej pielgrzymki całkowicie ustały. W latach 80 – tych XX wieku nastąpił renesans Szlaku św. Jakuba. W 1987 roku szlak ogłoszono pierwszym Europejskim Szlakiem Kulturowym, w 1993 roku został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Tak w Europie, jak i w Polsce istnieją odnogi od szlaku głównego m.in. Dolnośląska Droga św. Jakuba, Małopolska Droga św. Jakuba lub Wielkopolska Droga św. Jakuba.

Przebieg szlaku:  

0,0 km Toruń
29,0 km Gniewkowo
60,0 km Kruszwica
75,0 km Strzelno
91,0 km Wylatowo
103,0 km Trzemeszno

Henryk Miłoszewski
Oddział Miejski PTTK Toruń
Źródło: Gmina Kruszwica

Podziel się wiadomością: