Dzień: 2012-09-11

Wybieramy Sołtysa!

W szkole podstawowej 12 września 2012 r. (środa) na godzinę 18.00 zaplanowano zebranie wiejskie sołectwa Wylatowo w celu wybrania nowego sołtysa. Podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa Wylatowo, iż Zarządzeniem Nr 91/2012 Burmistrza Mogilna zostało zwołane na dzień 12 września 2012 r. (środa) na godzinę 18.00 zebranie wiejskie sołectwa Wylatowo […]