Trąba powietrzna i zagrożenie terrorystyczne

W dniu 23.10.2012 przeprowadzono w miejscowości Wylatowo ćwiczenia na wypadek wystąpienia trąby powietrznej i zagrożenia terrorystycznego.

Trąba, która przeszła przez miejscowość wyrządziła szkody w postaci zerwania dachów i powalonych drzew na kruchcie bocznej kościoła parafialnego, plebani, remizy OSPa. Zagrożenie terrorystyczne miało miejsce w wylatowskiej szkole podstawowej w postaci rozpylenia wewnątrz szkoły bliżej nieokreślonego środka chemicznego. Takie były założenia i scenariusz ćwiczeń który był znany tylko ścisłemu gronu PCZK (Powiatowe Centrum Zarzadzania Kryzysowego).

W ćwiczeniach brały udział wszystkie służby ratunkowe będące do dyspozycji Powiatowego Centrum Zarzadzania Kryzysowego: PSP, OSP, Ratownictwo Medyczne, Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Inspektor Nadzoru Budowlanego, Inspektor OC, Energetyka ENEA, Policja, Straż Miejska oraz obserwatorzy którzy brali udział w ćwiczeniach.

Naszej jednostce przydzielono zadanie zabezpieczenia uprzednio zerwanego dachu na budynku remizy OSP przy pomocy plandeki dostarczonej po zgłoszeniu z PCZK w Mogilnie. Inne budynki które ucierpiały podczas wichury zabezpieczali m in. OSP Gębice, Osp Ostrowo, JRG Mogilno. Zerwaną linię energetyczną zabezpieczyło OSP Kwieciszewo i wraz z Pogotowiem Energetycznym działało w celu szybkiego przywrócenia energii dla mieszkańców.

Dodatkowym utrudnieniem dla przeprowadzania poszczególnych akcji była droga krajowa nr 15, gdzie natężenie ruchu było bardzo duże. Dla utrudnienia służbom pracy na remontowanym kościele parafialnym wprowadzono pozoranta (Dh Sebastian Dzięcielak), który podczas prac konserwatorsko – remontowych uległ wypadkowi. Na miejscu pojawili się wezwani przez strażaków
ratownicy medyczni, którzy z ponad  czterech metrów przetransportowali rannego do karetki pogotowia a następnie udali się do szpitala.

Ostatnim punktem ćwiczeń była szkoła podstawowa, gdzie doszło do rozpylenia bliżej nieokreślonej substancji chemicznej co wywołało skarżenie się uczniów na złe samopoczucie. Reakcja dyrekcji szkoły była natychmiastowa. EWAKUACJA!
Scenariusz zakładał  poszukiwanie przez ratowników dwoje dzieci, które nie wyszły podczas ewakuacji jednakże pracownicy szkoły (w tym przypadku Pani woźna) tez podlegają pewnym procedurom na wypadek ewakuacji i dzięki przestrzeganiu tych procedur i wielkiej odpowiedzialności scenariusz zweryfikowano poprzez znalezienie „zguby” i ewakuowanie wszystkich w bezpieczne miejsce.

Po zakończonych ćwiczeniach wszyscy udali na się do remizy OSP na ogólne podsumowanie, którego dokonał Starosta Mogileński Tomasz Barczak.

W ćwiczeniach z jednostki OSP Wylatowo brali udział;

  • DH Andrzej Stankowski – Dowódca sekcji
  • DH Jarosław Switała – Kierowca
  • DH Marek Dzięcielak – ratownik
  • DH Łukasz Sosiński – ratownik
  • DH Daniel Kopczyński – ratownik
  • DH Leszek Małyszka – ratownik
  • DH sebastian Dzięcielak – pozorant
  • Dh Hubert Nowakowski – materiał fotograficzny

Galeria zdjęć

Zebrał i opisał
Sekretarz Zarzadu OSP
DH Marek Dzięcielak

Podziel się wiadomością: