Miesiąc: listopad 2012

Toruński Kwartet Smyczkowy ponownie w Wylatowie

Dzięki środkom unijnym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego rozpoczęła się edycja projektu: ”Dziedzictwo kulturowe województwa kujawsko-pomorskiego – wsparcie opieki nad zabytkami w 2012 roku. Obok prac konserwatorskich i rewitalizacyjnych w zabytkach na terenie województwa odbędzie się 120 koncertów. W naszej parafii koncert w ramach projektu odbędzie się w niedzielę 2 […]

Mroźno od soboty i możliwy śnieg!

W weekend opady śniegu przewidywane są głównie na północnym zachodzie kraju. W sobotę strefa opadów rozciągać się będzie na Pomorze Zachodnie, Pomorze, Kujawy, Wielkopolskę i Ziemię Lubuską. W niedzielę zasięg będzie podobny, ale prawdopodobnie nie obejmie już Ziemi Lubuskiej i odpuści na południu Wielkopolski. Od poniedziałku bez żartów Z nowym […]

Obchody Święta Niepodległości

11 listopada- święto narodowe, a pod obeliskiem Powstańców Wlkp. mieszkańcy Wylatowa i okolic oddają hołd poległym w walce o niepodległość Polski. W tym dniu odbyła się uroczysta msza święta celebrowana przez ks. Krzysztofa Tarbickiego, w której udział wzięły poczty sztandarowe z Ochotniczej Straży Pożarnej w W ylatowie (Dh Łukasz Sosiński, […]

Nowy Zarząd OSP WYLATOWO

Dnia 14.10.2012r. odbyło się zebranie Zarządu OSP Wylatowo. Po przywitaniu przybyłych, Dh Karol Olejnik poinformował o swojej rezygnacji z funkcji prezesa OSP a także rezygnacji Dh Huberta Pachały    z funkcji naczelnika OSP, z przyczyn osobistych.Następnie zaproponował na funkcję prezesa OSP Dh Marka Dzięcielaka, a na funkcję naczelnika Dh Andrzeja Stankowskiego. […]

ZNICZ 2012

01.11.2012 czas szczególny . Odwiedziny grobów swoich bliskich i czas zadumy . Od kilku juz lat ( z inicjatywy D-ha Marka Dzięcielaka i D-ha Andrzeja Stankowskiego) strażacy Jednostki OSP w Wylatowie biorą udział w ogólnopolskiej akcji zabezpieczenia ruchu i kierujących w rejonie cmentarzy w dniu  Święta Zmarłycvh . W uzgodnieniu […]