Nowy Zarząd OSP WYLATOWO

Dnia 14.10.2012r. odbyło się zebranie Zarządu OSP Wylatowo.

Po przywitaniu przybyłych, Dh Karol Olejnik poinformował o swojej rezygnacji z funkcji prezesa OSP a także rezygnacji Dh Huberta Pachały    z funkcji naczelnika OSP, z przyczyn osobistych.Następnie zaproponował
na funkcję prezesa OSP Dh Marka Dzięcielaka, a na funkcję naczelnika Dh Andrzeja Stankowskiego.
Zaproponowani kandydaci wyrazili zgodę na proponowane funkcje. W jawnym głosowaniu przyjęto jednogłośnie zaproponowane kandydatury.

                     Skład nowego Zarządu OSP WYLATOWO:

Prezes: Dh Marek Dzięcielak
Naczelnik: Dh Andrzej Stankowski
Z-ca Naczelnika: Dh Leszek Małyszka
Skarbnik: Dh Piotr Lange
Sekretarz: Dh Daniel Kopczyński
Gospodarz: Dh Piotr Sosiński
Członek zarządu: Dh Henryk Filipek

Nowo wybrany Prezes Dh Marek Dzięcielak podziękował za zaufanie i zakończył zebranie.

                     

                                                                                       Sekretarz
                                                                                     Zarządu OSP
                                                                             Dh Daniel Kopczyński

Podziel się wiadomością: