Wyobraźnia krucha jak lód

Utrzymujące się od kilku dni mrozy spowodowały, że stawy, jeziora i rzeki częściowo lub w całości zamarzły. Znaleźli się już tacy, którzy wchodzą na kruchy i słaby jeszcze lód. Policjanci ostrzegają, że to może się źle skończyć.

Mroźna aura sprawiła, że na akwenach pojawił się pierwszy w tym roku lód. Pamiętajmy, że lodowa tafla nie jest jeszcze jednak najmocniejsza. Zamarznięte jezioro czy rzeka zachęca do wejścia przede wszystkim najmłodszych. Takie sygnały w miniony weekend otrzymywali już policjanci z Mogilna. Mimo, że Jezioro Mogileńskie nie do końca zamarzło pojawili się na nim pierwsi amatorzy lodowych zabaw. Mundurowi systematycznie sprawdzają akwen i apelują o wyobraźnię i rozwagę. Załamanie pokrywy lodowej kończy się zazwyczaj tragicznie. Pamiętajmy, że szczególnie jeziora zamarzają i odmarzają od brzegów. Na środku woda zamarza później, więc lód w tym miejscu jest cieńszy niż przy brzegu. 

Najbezpieczniejsza zabawa jest na lodowiskach nadzorowanych. Jeżeli jednak takiego nie ma w okolicy, korzystając z naturalnych zbiorników wodnych, pamiętajmy: 
 • Lód musi być wcześniej sprawdzony przez osoby dorosłe pod względem jego grubości, pęknięć, ubytków. Uważajmy, bo pod przysypanym śniegiem lodem mogą znajdować się zdradliwe przeręble. 
 • Lód powinien mieć co najmniej 10 cm grubości. Także temperatura otoczenia musi być ujemna. 
 • Przestrzegajmy dzieci, aby bez opieki dorosłych nie wchodziły na zamarznięte stawy, rzeki i jeziora. 
 • Nie wchodźmy na lód, jeśli w pobliżu nikogo nie ma.  Do tej zasady winni stosować się szczególnie wędkarze. 
 • Na lód powinny wchodzić co najmniej dwie osoby. Gwarantuje to zapewnienie pomocy w przypadku załamania się lodu. Pamiętajmy, aby poszczególne osoby przebywały w pewnej odległości od siebie, ale zawsze w zasięgu wzroku. 
 • Jeśli usłyszymy, że lód pęka, nie zatrzymujmy się, ale natychmiast zawróćmy w kierunku brzegu. 
 • Szczególnie niebezpieczne są miejsca w pobliżu tam, jazów, mostów, przy ujścia rzek i kanałów. 
 
Uwaga! Gdy załamie się lód: 
 
 • Jeśli widzisz, że pod kimś załamał się lód, w miarę możliwości przed rozpoczęciem akcji ratunkowej wezwij pomoc dzwoniąc na telefon alarmowy: 997 lub 112. 
 • Należy zachować spokój i nie wpadać w panikę. Jeśli na miejscu są inne osoby zapewnij sobie ich pomoc.
 • Ratując osobę, pod którą załamał się lód najlepiej jest podczołgać się do niej. Nie biegnijmy, gdyż może to spowodować dalsze załamywanie się lodu. 
 • Osoba tonąca nie powinna wykonywać gwałtownych ruchów. Najlepiej w takim przypadku położyć się płasko, rozłożyć szeroko ręce i starać się wsunąć na lód. Jeżeli to się udało, to dalej należy poruszać się w kierunku brzegu leżąc cały czas na lodzie. Jeżeli na miejscu są osoby ratujące należy stosować się do ich wskazówek. 
 • Do ratowania wykorzystajmy rzeczy będące w zasięgu ręki, np. długi szalik czy gałąź. Ostrożnie podajmy poszkodowanemu drugi koniec i bezpiecznie wyciągnijmy na lód. 
 • Pamiętajmy, że człowiek w lodowatej wodzie może przeżyć tylko kilka minut. Uratowanego należy natychmiast przenieść do suchego i ciepłego pomieszczenia. Najlepiej zmienić mu ubranie i okryć kocami. Należy również ocenić jego stan i wezwać lekarza.
 
Źródło: kom. Tomasz Rybczyński 
oficer prasowy KPP w Mogilnie 
 

Podziel się wiadomością: