300 000 zł na remont dachu kościoła!

Parafia otrzymała dotację w wysokości 300 000 zł. od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na remont dachu kościoła nad nawą główną i prezbiterium (do remontu pozostaną jeszcze dachy nad nawami bocznymi).

Zgodnie z opinią konserwatora jak i Kurii dach ma zostać pokryty drewnianym gontem. Będzie to powrót do przeszłości, podniesie atrakcyjność turystyczną naszego kościoła i jego estetykę, ale przede wszystkim odciąży ściany.

Źródło: www.parafia.wylatowo.pl

Podziel się wiadomością: