„Zrób piktogram i nie daj się złapać!”

Akcja MAJ 2014 – Minęło kilka lat od ostatnich piktogramów w Wylatowie, jednak pomysłów na ciekawe spotkania i doświadczenia nie brakuje.

foto_art/[1619]2014_obszar_akcja_maj2014_188_190.jpg
Obszar zadania
Źródło: Zumi.pl

Poniżej prezentujemy najnowszy pomysł:

Jak można przeczytać na łamach naszej oraz wielu innych stron internetowych opisujących wydarzenia z Wylatowa, przebywający w okresie letnim członkowie kilku grup ufologicznych pilnowali pól wylatowskich przed dowcipnisiami próbującymi za pomocą deski wydeptać kręgi w zbożu. Teraz każdy z Was może się przekonać, czy to było łatwe zadanie – wystarczy przyjechać do Wylatowa w dniach 17-18 maja i wziąć udział w patrolach pól Wylatowa.

Akcja "Zrób piktogram i nie daj się złapać" będzie polegała na tym, że wśród przyjeżdżających do Wylatowa osób w tym okresie, zostanie wybrane kilka z nich. Będą one miały za zadanie zrobić piktogram tak, aby pozostali nie przyłapali ich na tym procederze. Jednocześnie nikt z biorących udział w zabawie nie będzie wiedział, które z osób otrzymały zadanie, aby zrobić piktogramy na wyznaczonym obszarze. Twórcy piktogramów będą musieli zatem wykazać się wielkim sprytem, aby po pierwsze udawać, że biorą czynny udział w patrolowaniu pól, a po drugie, doprowadzić do takiej sytuacji, aby niepostrzeżenie wykonać piktogram. Na czym dokładnie polegać będą zasady tej akcji oraz w jaki sposób wykonywany będzie piktogram, dowiesz się z informacji podanych poniżej.

"Zrób piktogram i nie daj się złapać"
 

 1. Osoby chcące wziąć udział w zabawie, powinny dojechać do Wylatowa 17-go maja do godziny 14-15. Osoby te będą mogły zostać członkami patroli – "Strażnikami"
 2. Wśród Strażników zostanie wybranych kilka osób, które będą "Wygniataczami". Wybór dokonany zostanie w taki sposób, aby nikt nie wiedział ile osób i kto jest Wygniataczem. Nawet sami Wygniatacze nie będą wiedzieli kto jeszcze jest wśród nich.
 3. Każdy z Wygniataczy zostanie dyskretnie wyposażony w markery. Będą to 2 sztuki tego samego koloru, ale każdy z wygniataczy będzie miał inny kolor.
 4. Po 15-tej rozstawione zostaną na przyjętym do patrolowania obszarze pól Wylatowa specjalne ilustracje piktogramu i każdy ze Strażników będzie wiedział, gdzie one się znajdują. (Również Wygniatacze będą to wiedzieli, bo oficjalnie będą pełnili rolę Strażników).
 5. Po rozstawieniu specjalnych planszy rozpocznie się akcja. Strażnicy będą mieli zadanie pilnować miejsc z planszami (piktogramami), aby nikt ich nie ruszał, a Wygniatacze (udający Strażników) będą mieli za zadanie dotrzeć do planszy i zakolorować kontury piktogramu tak, aby nikt na tym ich nie nakrył.
 6. Piktogram będzie uważany za skończony, kiedy cały kontur piktogramu zostanie zakolorowany otrzymanym flamastrem. Jednocześnie możliwe jest kolorowanie go na "raty" jak również jeden z Wygniataczy, który znajdzie zakolorowany częściowo piktogram przez innego Wygniatacza, może dokończyć jego dzieło i zakolorować je do końca. Zakolorowany piktogram do końca uważa sie za skończony i pozostawia na polu.
 7. Każdy z Wygniataczy dostaje 2 flamastry, z których jeden jest dla niego, a drugi możliwy jest do wykorzystania, kiedy chcemy zwerbować Strażnika jako Wygniatacza. Możliwe jest bowiem, aby Wygniatacz spróbował wziąć sobie kogoś do pomocy i w sposób dyskretny zaproponował jednemu ze Strażników współpracę. Ten jednak może się zgodzić albo odmówić i zdemaskować Wygniatacza, któremu odbiera się flamastry.
 8. Możliwa jest również taka sytuacja… Kiedy Wygniatacz zostanie złapany przez Strażnika na tworzeniu piktogramu (zamalowywaniu konturów), a będzie miał jeszcze przy sobie drugi flamaster, to może zaproponować Strażnikowi przejście na jego stronę i przyłączenie się do robienia piktogramu. Jeżeli ten jednak odmówi, to Wygniatacz zostaje zdemaskowany – przyłapany na tworzeniu piktogramu. Jeżeli Wygniatacz nie będzie miał drugiego flamastra (bo wcześniej zwerbował kogoś innego) to przyłapanie go przez Strażnika jest nieodwracalne – zostaje złapany na tworzeniu piktogramu.
 9. Zakończenie akcji następuje o wyznaczonej porze lub wcześniej, kiedy wszyscy Strażnicy zostaną zdemaskowani (odebrane będą wszystkie flamastry) lub wszystkie piktogramy zostaną wydeptane (zamalowane).
 10. Szczegóły będą omówione w sobotę 17-go maja przed rozstawieniem piktogramów.
 11. Wybrany obszar, gdzie będą występowały piktogramy pokrywa się z obszarem gdzie występowały piktogramy w latach 2000-2005

Sprawy organizacyjne:

 • Prosimy chętnych na patrolowanie pól w maju, aby zabrali ciepłą odzież – zgodnie z przewidywaną pogodą.
 • Istnieje możliwość noclegu w "Bazie" w Wylatowie. Osoby chcące przenocować proszone są o zabranie materaca lub karimaty i śpiwora.
 • Możliwy jest wcześniejszy przyjazd do Wylatowa, jak również pozostanie dłużej – po zakończeniu akcji.
 • W czasie spotkania można zapoznać się z tym co dzieje się w Wylatowie obecnie i jakie są wyniki rejestracji kamer, które są tam od kilku lat.

Osoby planujące przyjazd w dniu 17-go maja do Wylatowa proszone są o wysłanie informacji na e-mail kontakt@wylatowo.org.pl lub skorzystanie z formularza – tutaj … Informacja wysłana do nas nie stanowi nic wiążącego ani żadnej rezerwacji miejsca. Jest to tylko potrzebne, abyśmy mogli odpowiednio przygotować się do podziału patroli (Strażnicy / Wygniatacze).
W sprawie rezerwacji miejsc w "Bazie" (domu państwa Szpuleckich) podaję telefon bezpośredni do Wylatowa – proszę prosić do telefonu panią Marię Szpulecką: +48 52 31 58 752

Za: wylatowo.org.pl
 

W tej chwili jest już co najmniej kilkunastu zadeklarowanych uczestników spotkania-gry-eksperymentu.

Podziel się wiadomością: