Dzień: 2014-06-27

Dzień Patrona Szkoły w Wylatowie

„I wdarłem się na skałę pięknej Kalijopy, Gdzie dotychmiast nie było znaku polskiej stopy.” (Jan Kochanowski — Psałterz Dawidów, fragm.) 16 czerwca obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Patrona. Julia Wieczorek, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, powitała wszystkich zebranych na uroczystym apelu. Zgodnie ze szkolnym ceremoniałem uroczystość rozpoczęliśmy od wprowadzenia sztandaru szkoły i […]