Dzień Patrona Szkoły w Wylatowie

„I wdarłem się na skałę pięknej Kalijopy, Gdzie dotychmiast nie było znaku polskiej stopy.” (Jan Kochanowski — Psałterz Dawidów, fragm.)

16 czerwca obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Patrona. Julia Wieczorek, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, powitała wszystkich zebranych na uroczystym apelu. Zgodnie ze szkolnym ceremoniałem uroczystość rozpoczęliśmy od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania hymnu państwowego. Przewodniczący klas złożyli wiązankę kwiatów pod tablicą pamiątkową w holu szkoły. Odświętny charakter tego dnia podkreślamy także obowiązującym wszystkich uczniów strojem szkolnym. Głównym punktem programu był montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów klasy V, VI, III i I. „Szanuj mowę twą ojczystą".

Więcej o tym wydrazeniu na stronie Szkoły Podstawej w Wylatowie www.sp.wylatowo.pl

Źródło. sp.wylatowo.pl

Podziel się wiadomością: