Co z dzwonami na wylatowskim kościele?

W związku z oderwaniem się korony od klosza dzwonu Walenty Proboszcz Parafii Wylatowo zaprosił Pracownię Ludwisarską Jana Felczyńskiego z Przemyśla w celu sprawdzenia jakości i stanu istniejących dzwonów o imionach: Najświętsze Serce Jezusa, Maria, Walenty z 1954r.

Od ponad dwustu lat ta ludwisarnia jest jedną z najlepszych. W tym roku może poszczycić się odlaniem dzwonu: Jan Paweł dla katedry wawelskiej.

Został oceniony ogólny stan dzwonów, zmierzone ich wielkości, nagrano próbki dźwiękowe każdego dzwonu, by przeprowadzić dalszą analizę dźwięków pobocznych w pracowni, został sprawdzony stan jarzm i serc dzwonów oraz sporządzono dokumentację.

Poniżej wynik przeprowadzonej wizji lokalnej:

„Ze względu na bardzo słabą jakość odlewu wszystkich trzech dzwonów, ze względu na brak podstawowych parametrów akustycznych, ze względu na widoczne deformacje, ukruszenia i wyłamania korony oraz ze względu na nieprawidłowe zastosowanie elementów mechanicznych (przyspawane serca) rekomendujemy, aby istniejące dzwony zdemontować z wieży. W tym momencie również dalsza ich praca może stwarzać zagrożenie życia lub zdrowia osób znajdujących się na dole wieży. Dzwonów tej jakości nie można w żaden sposób naprawić a liczne znamiona nieprawidłowości odlewu nie pozwalają na powtórne przelanie tych dzwonów. Rekomendujemy, więc aby dokonać demontażu całego zestawu i odlać zestaw nowy wraz z prawidłowymi jarzmami i sercami (z miękkiej stali odkuwane w kuźni). W celu odtworzenia wielkości obecnych dzwonów na wieży zaleca się dobranie następujących dzwonów, tak aby cały zestaw mógł stanowić zharmonizowany trójdźwięk w akordzie durowym:

  • Dzwon największy o średnicy 70 cm i dźwięku d/2 i wadze 220kg
  • Dzwon średni o średnicy 54 cm i dźwięku fis.ges/2 i wadze 100kg 
  • Dzwon mały o średnicy 46 cm i dźwięku a/2 i wadze 70kg”

Po zapoznaniu się z ta opinią w wersji rozszerzonej, Rada Parafialna popiera Proboszcza postulat o potrzebie odlania trzech nowych dzwonów dla naszej Parafii.

Będą to:

  • „Piotr i Paweł” o wadze 220 kg w cenie 20 000 zł
  • „Jan Paweł II” o wadze 100 kg w cenie 9 000 zł
  • „Walenty” o wadze 70 kg w cenie 6 000 zł

Mile widziani fundatorzy poszczególnych dzwonów, których uwiecznilibyśmy napisem na dzwonie (termin zgłoszenia do końca sierpnia). Rada Parafialna prosi, aby składać dobrowolne ofiary na ten cel w kopertach bezpośrednio u ks. Proboszcza lub w kopertach do koszyczka. Kilogram dzwonu kosztuje około 90 złotych.

Wysłużone, stare dzwony zostaną zdemontowane i ustawione przy kościele jako świadectwo historii. Zachęcamy do odwiedzenia internetowej strony ludwisarni, na której można usłyszeć już dźwięk naszych przyszłych dzwonów: www.janfelczynski.com (klikając odpowiedni ton dzwięku: d/2, fis.ges2 lub a2-la2)

Pełna opinia i rekomendacja do poprania tutaj…

Źródło: www.parafia.wylatowo.pl

Podziel się wiadomością: