Oferta realizacji zadania publicznego

Informujemy, iż 1 sierpnia 2014 r. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wylatowo „Impuls” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. Spotkanie integracyjne – „Bawmy się wszyscy – mali i duzi”.

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego ma możliwość zlecić ww. organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Uznając celowość realizacji powyższego zadania publicznego informujemy, iż każdy w terminie 7 dni roboczych tj. 7-18 sierpnia 2014 r. ma możliwość zgłoszenia uwag dotyczących poniższej oferty.

Uwagi można składać:

  • w biurze Wydziału Promocji i Kultury p. 103 (w godz. 7.30-15.30) Urzędu Miejskiego w Mogilnie, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno,
  • listownie na adres: Urząd Miejski w Mogilnie, ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno,
  • drogą e-mail: ngo@mogilno.pl

Oferta zamieszczona została na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mogilnie (www.mogilno.pl), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.mogilno.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mogilnie.

Link do pełnej oferty tutaj…

Źródło: Mogilno.pl

Podziel się wiadomością: