Dzień: 2015-05-12

Komorowski przed Dudą

Prezentujemy zestawienie wyników głosowania w wylatowskim obwodzie na kandydatów na prezydenta Polski.   Frekwencja w Wylatowie wyniosła zaledwie 39,84%, na 1004 wyborców uprawnionych do głosowania kart wydano zaledwie 400 szt. W całym kraju frekwencja wyniosła 48,96%. Źródło: Państwowa Kominisja Wyborcza