Konkurs fotograficzny

„Ciekawe formy spędzania czasu wolnego w Gminie Mogilno” to tematyka przewodnia konkursu fotograficznego organizowanego przez Młodzieżową Radę Miejską.

Wywołane prace konkursowe, płytę CD zawierającą elektroniczną wersję prac (zapisaną w wersji TIF 300 DPI lub JPG- DPI) oraz wypełnioną i podpisaną własnoręcznie kartę zgłoszeniową należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres Urzędu Miejskiego w Mogilnie: ul. Narutowicza 1, 88-300 Mogilno z dopiskiem na kopercie: Konkurs Fotograficzny "Ciekawe formy spędzania czasu wolnego w Gminie Mogilno".

Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do 10.06.2016 r. do godziny 15.00. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą, pod uwagę brana będzie data wpływu pracy do Urzędu Miejskiego w Mogilnie.

Dla pierwszych trzech miejsc organizatorzy przygotowali atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Karta zgłoszeniowa do pobrania tutaj…

Źródło: Mogilno.pl

 

Podziel się wiadomością: