LGD informuje o naborach wniosków

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Już od 11 maja będzie można składać wnioski w następujących zakresach:

  1. Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.
  2. Rozwijanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.
  3. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.
  4. Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Termin składania wniosków:

  • Rozpoczęcie składania wniosków: 11/05/2017 od godz. 7:30
  • Zakończenie składania wniosków: 31/05/2017 do godz. 15:30

O terminie złożenia wniosku decyduje data złożenia do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego.

Miejsce składania wniosków: ul. Ogrodowa 10 lok. 111, 88-300 Mogilno od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika, albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Forma składania wniosków: Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego. Pytania należy kierować na adres email: monikajurkiewicz@lgdsasiedzi.pl lub telefonicznie: 730 731 842.

Treść wszystkich ogłoszeń wraz z załącznikami znajduje się tutaj…

Źródło: Mogilno.pl

Podziel się wiadomością: