Przedszkolaki z Wylatowa już wiedzą jak postępować ze śmieciami

W ramach Dnia Ziemi, 27 kwietnia Straż Miejska w Mogilnie przeprowadziła pogadankę z przedszkolakami z Wylatowa.

Celem spotkania było rozwijanie wśród najmłodszych mieszkańców naszej gminy szacunku i poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego, wrażliwości na przyrodę, a także uświadomienie dzieciom, jak istotny jest problem właściwego postępowania z odpadami.

Pogadanka miała charakter warsztatów, podczas których komendant straży miejskiej zaprezentował dzieciom sposób segregacji odpadów, opowiedział, jak możemy przyczynić się do przetworzenia i ponownego wykorzystania niektórych materiałów, a także jakie to ma znaczenie dla środowiska. Dzieci miały okazję same rozpoznawać materiały z jakich wykonane są odpady a następnie umieścić je w workach o odpowiednim kolorze.

Na zakończenie komendant w ramach akcji prowadzonej w przedszkolu „Każdy gość czyta coś” odczytał dzieciom wiersz pt. „Ziemia”. Przedszkolaki otrzymały od straży miejskiej ulotki profilaktyczne, a opiekunkom przekazano książeczki z wierszykami dla dzieci.

Źródło i fot.: Mogilno.pl

Podziel się wiadomością: