EKOpiec 2018

Burmistrz Mogilna informuje, że w bieżącym roku istnieje możliwość pozyskania dotacji do wymiany pieca w ramach programu EKOpiec 2018 ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (WFOŚiGW).

Dofinansowaniem objęte są przedsięwzięcia związane z wymianą istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na: kotły na paliwa stałe klasy 5, kotły gazowe, kotły olejowe, kotły elektryczne (piece zasilane prądem elektrycznym), podłączenie do sieci ciepłowniczej.

Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji w wysokości 4 000,00 zł. W roku bieżącym, z uwagi na limity nałożone przez WFOŚiGW, gmina Mogilno może udzielić dotacji tylko na wymianę 25 kotłów.

Składanie wstępnych deklaracji odbywać się będzie w Urzędzie Miejskim w Mogilnie, w terminie od 08.03.2018 r. do 29.03.2018 r. Na tej podstawie stworzona zostanie lista rankingowa osób, kwalifikujących się do otrzymania dotacji, zgodnie z zasadami wynikającymi z regulaminu.

Szczegółowe informacje uzyskać można na stronie internetowej www.bip.mogilno.pl pod nr telefonu: (52) 318 55 18 oraz w Urzędzie Miejskim w Mogilnie (p. 209).

Wniosek dostępny tutaj.

Uchwała dostępna tutaj.

Źródło: Mogilno.pl

Podziel się wiadomością: