UFO nad Wylatowem ciąg dalszy

Po publikacji nagrania UFO nad Wylatowem z 4. maja pojawiły się dalsze informacje.

Niewątpliwie coś się dzieje na niebie w okolicach.

Najpierw otrzymaliśmy zdjęcia UFO z Orchowa. Jednak są one wykonane rok temu i same w sobie są słabym materiałem ze względu na wielkość i odległość obiektu. Tylko w zestawieniu z relacją autora dają spójną całość. Jednak jedno z nich zdecydowaliśmy się opublikować jako swego rodzaju dokument.

Kolejnym materiałem było nagranie obiektów ze Stawisk (po sąsiedzku z Wylatowem), które publikujemy poniżej. Jest ono dyskusyjne. Bierze się pod uwagę tzw. "chińskie lampiony". Te jednak poruszają się w równej odległości i z równą prędkością względem siebie. W przypadku tego nagrania widać, że obiekty zmjieniają położenie względem siebie.

Być może nie publikowalibyśmy tego, gdyby nie nagranie, które pojawiło się w Internecie, z dnia 19. maja br. Daje ono znów do myślenia.

Ponawiamy prośbę o kontakt z wszelkimi informacjami na temat dziwnych obiektów.E-mail: info@wylatowo.org.pl lub piekut@wylatowo.pl

Obiekty nad Stawiskami

Obiekty nad Gębicami

Nagranie z 4. maja

Podziel się wiadomością: