Zmiany w sołectwie Wylatowo

Violetta Skorupińska nie jest już sołtysem sołectwa Wylatowo. Zastąpi ją Agnieszka Wietrzykowska. Podczas spotkania wybrano również nową radę sołecką.

W środę, 19 lutego odbyło się zebranie w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców o odwołanie sołtysa i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady sołeckiej. Przypomnijmy, że 3 lutego do Urzędu Miejskiego w Mogilnie wpłynął wniosek o odwołanie Violetty Skorupińskiej z funkcji sołtysa sołectwa Wylatowo. Pod wnioskiem skierowanym do burmistrza Mogilna podpisały się 143 osoby.

Podczas spotkania Violetta Skorupińska wnioskowała o zdjęcie z porządku obrad punktu dotyczącego odwołania sołtysa. Swój wniosek uzasadniała m.in. brakami formalnymi. Byłej sołtys chodziło o fakt, iż mieszkańcy, którzy chcieli ją odwołać złożyli swoje podpisy dopiero w załączeniu do uzupełnienia wniosku. Zdaniem Violetty Skorupińskiej pismo skierowane do burmistrza nie zawierało szczegółowego uzasadnienia, a jedynie subiektywne opinie niepoparte żadnymi przykładami. W trakcie zebrania Violetta Skorupińska przedstawiła także sprawozdanie sołtysa z 2019 roku.

W początkowej fazie zebrania wzięło udział 127 osób. Podczas głosowania nad odwołaniem Violetty Skorupińskiej ważnych było 126 głosów. Za odwołaniem sołtysa zagłosowały 83 osoby, a przeciw 43.

– Szanowni mieszkańcy Wylatowa, ja dzisiaj z waszej woli już nie jestem sołtysem, ale myślę i bardzo się cieszę, że mam ogromny wkład tutaj w to, co się wydarzyło. Przez 50 lat nie udało się nikomu zrobić centralnego ogrzewania w tej sali. Ja odchodząc przejdę do historii (…) Przeczytałam obszerne moje sprawozdanie i życzę mojemu następcy, aby zmagał się z tymi trudnościami, z którymi ja musiałam się zmagać i oby nie zaznał takiej nieżyczliwości, jaką ja zaznałam. Tutaj będziemy dalej żyć, dalej mieszkać i na pewno dalej działać. Z jakim efektem – zobaczymy. Jeszcze raz wam dziękuje za to, że mogłam tu być wśród was. Dalej będę mieszkała, dalej będę się przyglądała. Życzę powodzenia. Praca jest ciężka, ale dla odważnych świat należy – mówiła po głosowaniu Violetta Skorupińska.

Wybór rady sołeckiej poszerzono o wybór nowego sołtysa. Padło kilka kandydatur, jednak nie każdy przyjął chęć kandydowania. Ostatecznie padła propozycja Agnieszki Wietrzykowskiej i co ciekawe, chwilę wcześniej odwołanej Violetty Skorupińskiej. Kandydatura Violetty Skorupińskiej mogła być dalej rozpatrywana ze względu na brak zapisu w statucie, który uniemożliwiałby ponowne ubieganie się o tę funkcję wcześniej już odwołanej osoby.

Zebrani mieszkańcy zdecydowali, że nowym sołtysem sołectwa Wylatowo zostanie Agnieszka Wietrzykowska. Otrzymała ona 74 głosy. Z kolei Violetta Skorupińska uzyskała 34 głosy.

Kolejnym z punktów był wybór rady sołeckiej. Tak jak poprzednio będzie ona 6-osobowa. W jej skład weszli: Anna Miężał-Wiśniewska (70 głosów), Andrzej Filipek (76 głosów), Sławomir Szpulecki (72 głosy), Waldemar Kopczyński (70 głosów), Henryk Surówka (72 głosy), Alicja Zarywska (67 głosów).

Spotkanie prowadził Józef Pawela, a w skład komisji skrutacyjnej, która zajęła się przeprowadzeniem głosowań weszły: Katarzyna Nowakowska (przewodnicząca), Iwona WolfAnna Kaczmarek(AS)

Źródło: CMG24.pl

Podziel się wiadomością: