Ważne dla osób, które chcą złożyć skargę lub wniosek

W związku z narastającym zagrożeniem epidemicznym związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, mając na uwadze ograniczenie przebywania osób postronnych na terenie tut. jednostki Policji do niezbędnego minimum, prosimy ewentualne skargi i wnioski kierowane do Komendanta Powiatowego Policji w Mogilnie składać drogą elektroniczną na adres email: mogilno@bg.policja.gov.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: 47 75 272 00 lub listownie na adres: Komenda Powiatowa Policji w Mogilnie ulica Rynek 6, 88-300 Mogilno oraz za pośrednictwem e-PUAP.

Źródło: KPP w Mogilnie

Podziel się wiadomością: