Od 1 lipca nowy obowiązek dla właścicieli domów

Od 1 lipca, każdy obywatel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla budynków, które już istnieją, właściciel lub zarządca będzie miał na to 12 miesięcy. W przypadku natomiast nowych budynków, termin ten będzie wynosił 14 dni.

Celem stworzenia bazy jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. Baza będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, będzie również miejscem gdzie dostępne będą informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany kotłów. Stanowić będzie ona również narzędzie dla organów administracji centralnej i samorządowej, do realizacji polityki niskoemisyjnej. Dla obywateli natomiast uruchomione zostaną usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku.

Deklaracja będzie zawierała informacje, takie jak:

  • Imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres zamieszkania lub siedziby;
  • Adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  • Informację o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
  • Numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie),
  • Adres e-mail (opcjonalnie).

Deklarację będzie można złożyć na dwa sposoby:

  1. W formie elektronicznej, poprzez łącze internetowe
  2. W formie papierowej – wysłać listem lub złożyć osobiście we właściwym urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku).

Przepisy wprowadzające obowiązek złożenia deklaracji zostały wzmocnione przepisami sankcyjnymi, uwzględniającymi jednocześnie instytucję czynnego żalu.

Podziel się wiadomością: