Potrzebna KREW!

Narodowe Centrum Krwi zwraca się z gorącą prośbą o dzielenie się bezcennym darem „krwią”, której nie można kupić ani wyprodukować. Dostrzeżenie i zrozumienie istoty bezinteresownego podzielenia się własną krwią z drugim człowiekiem, a także wrażliwość na potrzeby innych osób, ma wymierny wpływ na ratowanie pacjentów, dla których krew jest niezastąpionym lekiem.

Narodowe Centrum Krwi zachęca wszystkich, którzy mogą, do wstępowania w szeregi Krwiodawców.


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy informuje dawców, że zaplanowany na 7 lipca br. pobór krwi w Mogilnie odbędzie się zgodnie z ustalonym harmonogramem Centrum. Krwiobus w godzinach 12:00-17:00 stanie na parkingu przy amfiteatrze letnim w Parku Miejskim w Mogilnie.

Podziel się wiadomością: