Zgłaszanie propozycji zadań publicznych priorytetowych

Samorząd Powiatu Mogileńskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu lub na rzecz jego mieszkańców, do przedstawiania swoich propozycji odnośnie priorytetowych zadań publicznych zlecanych przez Zarząd Powiatu Mogileńskiego do realizacji organizacjom pozarządowym w 2022 roku.

Powyższe zapytanie wiąże się z opracowywanym projektem Rocznego Programu Współpracy Powiatu Mogileńskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok i dotyczy planowania priorytetowych zadań publicznych w poszczególnych obszarach określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.). Warto dodać, iż powiat prowadzi działalność w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 w/w ustawy we współpracy z organizacjami pozarządowymi o ile zadania te są zadaniami powiatu określonymi w art. 4. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn.zm)

Prosimy o zgłaszanie propozycji zadań publicznych priorytetowych do dnia 17 września 2021r. do godz.14. na formularzu (do pobrania poniżej). Wypełnione formularze prosimy przesłać pocztą na adres:

STAROSTWO POWIATOWE W MOGILNIE

ul. Narutowicza 1

88-300 Mogilno

lub pocztą elektroniczną (skan formularza)

email: irogowska@powiat.mogilno.pl

Na kopercie lub w tytule emaila należy wpisać „Zgłoszenie propozycji zadań publicznych priorytetowych na 2022 rok”

 

W przypadku pytań informacje można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mogilnie, ul. Ogrodowa 10 pokój 105, 88-300 Mogilno tel. 52 58 88 376, osobą do kontaktu jest Izabela Rogowska Pełnomocnik Starosty ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO ZGŁASZANIA PROPOZYCJI !!!!

Do pobrania:

Źródło: Powiat Mogilno

Podziel się wiadomością: