Dzień: 2022-01-11

Wsparcie dla klubów sportowych!

Kluby sportowe działające na obszarze gminy Mogilno, które zrzeszają co najmniej 10 zawodników będących mieszkańcami naszej gminy informujemy o możliwości składania wniosków o wsparcie rozwoju sportu na rok 2022. Celem wspierania sportu przez gminę jest stworzenie warunków do rozwoju sportu ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju sportu uczniowskiego, młodzieżowego i uprawianego przez osoby niepełnosprawne, polepszenie kondycji […]

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Mogilna ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w 2022 r. Zarządzenie Nr 2/22 BURMISTRZA MOGILNA z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku […]