Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, pomoc dla ucznia i rodzica!

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mogilnie jest placówką oświatowo-wychowawczą udzielającą dzieciom i młodzieży, rodzicom i opiekunom, nauczycielom i wychowawcom szeroko rozumianej pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.

Wspomaga rozwój dzieci i młodzieży, udziela pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także wspiera rodziców i nauczycieli w zakresie działań związanych z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni.

W przypadku dzieci nie uczęszczających do szkoły (przedszkola) oraz ich rodziców pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Korzystanie z usług Poradni jest dobrowolne i bezpłatne.

Źródło: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Podziel się wiadomością: