Propozycje podziału funduszu sołeckiego – zebranie mieszkańców!

Drodzy mieszkańcy Sołectwa Wylatowo!

Proszę o składanie wniosków z propozycjami podziału Funduszu Sołeckiego do dnia: 25 września 2023 r. Każdy wniosek musi spełniać następujące warunki:

  • wskazywać konkretne przedsięwzięcia mieszczące się w zakresie zadań własnych gminy i zgodne ze strategią rozwoju gminy
  • zawierać oszacowanie kosztów przedsięwzięć, przy czym koszty te nie mogą być wyższe niż kwota funduszu na 2024 r.
  • zawierać uzasadnienie, w tym że przedsięwzięcia służą poprawie warunków życia mieszkańców
  • Mieszkańcy, którzy chcą zgłosić propozycje do Funduszu Sołeckiego proszeni są o złożenie wniosku do sołtysa z podpisami co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa

Zebranie Wiejskie odbędzie się w dniu 26 września 2023 r. (wtorek), o godz. 18:00.

Sołtys Sylwia Kulas

Podziel się wiadomością: